TETIKASA P4ges : Mila jerena akaiky ny velon-tenan’ny mponina manamorina sy ao anatin’ny ala arovana.

7
343

Ankehitriny, tsy mbola nahitam-baliny ny fanontaniana hoe : « manampy amin’ny fampihenana ny fahantrana ve ny tombon-tsoa azo avy amin’ny fiarovana ny natiora ». Izay no antony nanatanterahana ny tetikasa P4ges mba hikarohana ny fiantraikan’ny fikajiana ny ala na ratsy izany na tsara ho an’ireo velon-tenan’ny mponina manamorina na ao anatin’ny ala arovana. Tsapa amin’izao fotoana izao fa mila jerena akaiky ny velon-tenan’izy ireo, hoy ny profesora Bruno RAMAMONJISOA mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniveriten’ Antananarivo.

Nozaraina tamin’ireo tomponadraikitra isan-tsokajiny ny valin’ny fikarohana izay notanterahan’ny ekipa ny tetikasa P4ges teto Moramanga. Lafin’ny maro no nanaovana ny fanadihadiana manodidina ny ala sy ny mikasika azy rehetra. Samy nampiseho ny fikarohany ireo ekipa tsirairay, toy ny ekipa biofizika, ny ekipan’ny rano ary ny ekipa sosialy sy toe-karena. Mpikaroka maro avy amin’ny oniversite sy fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana avy eto an-toerana sy avy any ivelany no niara nanatontosa ity asa fikarohana ity. Marihana fa tandavan’ala Ankeniheny-Zahamena no nanaovana ity fikarohana ity.

Tsara ny manamafy fa mbola maro ny sehatra ezahina ho halalina hamantarana ny voka-tsoa na ny voka-dratsin’ny fiarovana ny ala. Anisan’izany ny fahasahiranan’ny mponina ateraky izany fiarovana ny ala izany, ny rano avy ao anatin’ny ala, ny vokatra alaina ao anaty ala toy ny biby fihaza sy ireo zava-maniry ilain’ny mponina. Eo ihany koa, ireo tombotsoa sy ny olana amin’ny fisian’ny ala ary ny rafim-piaraha-monina.

Maro ireo mpiara-miombon’antoka amin’ity tetikasa ity, toy ny Conservation International, University of Zurich, University Southampton, Aberystwith University, Laboratoire des radioisotopes, King college London, Bangor University, Madagasikara voakajy, ITC university of twente, Oniversiten’ Antananarivo.

Interview : Bruno RAMAMONJISOA

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

7 Commentaires

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici