GSDM SY MINISTERAN’ NY FAMBOLENA : voly rakotra no vahaolana amin’ ny fambolena an-tanety

0
377

Nanatanteraka andro natokana ho an’ ny fambolena voly rakotra na « agroécologie » ny ministeran’ ny fambolena sy ny GSDM ny 26 ka hatramin’ ny 27 Mars lasa teo tany Antsirabe. Hita ankehitriny fa azo atao tsara ny fambolena an-tanety ahazoana vokatra betsaka kanefa kely ny maso-karena. Nampiasaina tamin’ izany ny voly rakotra atao hoe  « stylosanthes » izay manosika ny tsiron’ ny tany hiakatra haingana sy mitazona ny nofon-tany tsy ho kahon’ ny rika. Roa taona aorian’ ny ambolena ity voly rakotra ity vao azo volena, toy ny vary, katsaka sy ny sisa ny tany. Maro ireo tombotsoa amin’ ny fampiasana ity teknika vaovao ity, toy ny tsy fiasàna ny tany intsony, betsaka ny vokatra miakatra, tsy ahitana ny « striga » na arema izay manimba ny tsiron’ ny tany. Azo antoka kokoa noho izany ny fambolena an-tanety noho ny an-drano . Iaraha – mahalala farany teo ny tondra-drano nahapotika ny voly ka noho izany dia tsy azo antoka ny fambolena an-drano sady mbola midadasika raha teo ny tanety eto amintsika ahafahana manao ny fambolena mampiasa ny voly rakotra. Tany amin’ ny faritra afovoan’ ny Madagasikara, vakinakaratra, betafo, mandoto, ankazomiriotra no nampiasana ity fomba fampiakarana haingana ny tsiron’ ny tany ity kanefa kosa azo ampiharina manerana ny nosy. Nitsidika izany tetik’ asa izany ny minisitry ny fambolena Roland RAVATOMANGA sy ny GSDM ary ireo mpiara-miombon’ antoka sy ny mpamatsy vola. Nantsoina hoe « manitatra » ity tetik’ asa fambolena voly rakotra ity.

Marihana fa narahina atrik’ asa ny fitsidihana ireo toerana nanaovana izao voly rakotra izao ka nanentana ny minisitra ny tsy andorana ny tanety izay fahavalon’ ny fahasimban’ ny nofon-tany sy ny tontolo iainana amin’ ny ankapobeny mihitsy.

Interview : Roland RAVATOMANAGA ( ministry ny fambolena )

 

Interview : RAKOTONDRAMANANA ( talen’ ny GSDM)

Interview : Judicael RAMINDO ( tompon’ andraikitry ny tetik’ asa manitatra )

 

Nirina R.

VIDEO :

Interview : Roland RAVATOMANAGA ( ministry ny fambolena )

 

Interview : RAKOTONDRAMANANA ( talen’ ny GSDM)

 

Interview : Judicael RAMINDO ( tompon’ andraikitry ny tetik’ asa manitatra )

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici