GSDM: Mitondra vokatsoa marobe ho an’ny tantsaha ny fampidirana ny « agro-écologie » any an-tsekoly

0
1294

Mahafehy sahady ny teknikam-pambolena « agro-écologie » ireo mpianatra kilasy fahenina sy fahadimy. Fotoana nijerena mivantana ireo tombontsoa azon’ireo mpisitraka ny tetikasa Manitatra II tantanin’ny GSDM (vondrona matihanina amin’ny agro-écologie), notanterahina ao amin’ny faritra Vakinankaratra ny andro natokana ho an’ny “agro-écologie”. Ny vondrona eraopeanina miaraka amin’ny Comesa no mamatsy vola ny tetikasa. Ny 19 sy ny 20 martsa 2020 no nanatanterahina izany ka  natomboka tamin’ny fitsidihana ireo zava-bita ary nofaranana tamin’ny atrik’asa fifanankalozan-kevitra ny hetsika. Tao amin’ny CEG Ambohimandroso, distrikan’Antanifotsy no nanokafana izany satria sahan’asa iray ao anatin’ny tetikasa ny fampidirana ny « agro-écologie » na ny fambolena maharitra mikajy ny tontolo iainana  ao anatin’ny fandaharam-pianarana.

Toky Herinionja, lehiben’ny tetikasa

Kilasy fahenina sy fahadimy misandrahaka amin’ireo sekoly miankina amin’ny fanjakana (CEG) sy tsy miankina miisa 12 no misitraka ny tetikasa ao Vakinankaratra. “Tanjon’ny tetikasa amin’ny ankapobeny dia ny fampahafantarana ny ankizy dieny mbola eny amin’ny CEG ny fiovan’ny toetr’andro, ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny teknikam-pambolena mifanaraka amin’izany […] Rehefa tafita amin’ny fianarana na tsia izy ireo dia efa mahalala ny teknikam-pambolena maharitra”, hoy ny lehiben’ny tetikasa, Toky Herinionja

Araka ny fanazavany dia fitambarana teknikam-pambolena hiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro, hampiakarana ny tahan’ny vokatra  ny « agro-écologie ».

Anisan’izany ny voly rakotra: fambolena ireo zava-maniry mamerina ny tsiron’ny tany toy ny mucuna, stylosanthèse. Tsy mila asaina intsony ny tany aorian’ny fambolena ireto zava-maniry ireto. Santionany amin’ity teknika fambolena ity ihany koa ny fampivadiam-boly, ny fifampidimbiasam-boly, ny famokarana zezika kankana sy ny maro hafa. “Nisy ny fampiofanana ireo mpampianatra momba izany ary izy ireo indray no mampita ny fahalalana amin’ireo mpianatra. Rehefa vita ny lesona an-dakilasy dia mampihatra avy hatrany ao amin’ny tanimbolin’ny sekoly ireo mpianatra”, hoy ny teknisiana Toky Herinionja. Tao amin’ny CEG Ambohimandroso dia fambolena mucuna, katsaka sy voanemba miaraka amin’ny mucuna ary vary no notsidihan’ireo solontenan’ireo mpisehatra miara-miasa amin’ny GSDM toy ny tale jeneralin’ny fambolena, ny tale jeneralin’ny fampandrosoana maharitra, ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena  miaraka amin’ireo manam-pahefana ao an-toerana sy ny mpianatra, mpampianatra sy ny maro hafa tsy voatanisa.

Rakotondramana, tale mpanatanteraky ny GSDM

Ankoatra izany, tamin’ny andro faharoa dia nitohy tao amin’ny “collège privé Aina” Vinaninkarena, kaominina Antsirabe ny fitsidihana. “Tsy araky ny eritreretinareo fa sekoly tsy miankina izy ity fa ankizy avy any ambanivohitra lavitra avokoa ny ankamaroan’ny mpianatra eto ary nisy fiantraikany  lehibe tamin’ireo tantsaha”, hoy  ny tale mpanatanteraky ny GSDM, Rakotondramana nanazava tamin’ireo mpitsidika ny maha zava-dehibe ny fampidirana ny “agro-écologie” ao anaty fandaharam-pianarana. Nohamafisin’ny sekretera jeneralin’ny “collège privé Aina”, Razafimahatratra Lantoniaina fa “mpianatra avy any amin’ny dimy ka hatramin’ny 10 kilometatra ireo mpianatra, vitsy no mipetraka amin’ny manodidina.

Razafimahatratra Lantoniaina, sekretera jeneralin’ny “collège privé Aina”

Misy ny sasany ny maraina ihany no misakafo, tsy misakafo intsony ny atoandro fa rehefa hariva mody indray”.

“Faly izahay nahazo an’ity tetikasa ity hampianarana ny ankizy  ireo teknika ary ho tafitan’izy ireo  any amin’ny ray aman-dreny ny lesona nampianarinay”, hoy izy. Nambarany fa isaky ny fizarana “bulletin” dia manome fiofanana ho an’ireo ray aman-dreny momba ny teknikam-pambolena maharitra ny sekoly. “Ohatr’izay hatrany isaky ny telo volana ary tena mampihatra izy ireo ary hita ny fiantraikany, mba misakafo ireo ankizy”. Tamin’ity taom-pianarana 2019-2020 ity dia katsaka sy voanemba no nambolen’ny sekoly. Mbola ao anatin’ny “activité parascolaire” no hampianarana ny “agro-écologie”. Efa an-dalam-pikarakarana ny dingana rehetra tokony ho arahina, hampidirana ity teknikam-pambolena ity ho ao anatin’ny rafi-panavaozana ny fampianarana (PSE), ho lasa taranja hampianarina manerana ny sekoly eto Madagasikara ny GSDM amin’izao fotoana izao.

Lynda A.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici