COCAZ: tsy voaaro ny ala voajanahary.

6
263

Tsy mirindra araka ny tokony ho izy ny fandaminan’asa napetraky ny tomponandraikitra voakasika misahana ny fiarovana valan-java-boahary. Tsy ny traikefan’ireo Vondron’Olona Ifotony (VOI) izay nomena alalana isahana azy ireny. Anjaran’ity farany mantsy no manao tatitra mahakasika ny fizotrany ny fitantanana amin’ny ankapobeny sy ireo tranga toy ny fanapahana hazo fitrandrahana harena an-kibon’ny tany…antsokosoko ao anatin’ny faritra arovana. Araka ny fanazavana azo, toa herim-po very maina ihany anefa ny asan’izy ireo satria tsy misy vokatra azo tsapain-tanana ireo tatitra nataon’izy ireo fa dia miriaria eny ihany ny ireo mpitrandraka tsy ara-dalana .

Manoloana izany indrindra no nijoroan’ny fikambanana ivondronan’ireo fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana sy ireo olon-tsotra resy lahatra amin’ny fiarovana izany fa indrindra ny Tandavanala Zahamena, faritra arovana vaovao. Manara-maso ireo mpitrandraka tsy ara-dalana amin’io faritra io sy manaitra ny tomponandraikitra isan’ambaratongany, ao anatin’izany ny Ministeran’ny tontolo iainana, ny manam-pahefana isan-tsokajiny toy ny lehiben’ny faritra, lehiben’ny distrika, ny tribonaly…no tena andraikitra sahanin’ity fikambanana COCAZ ity . Tsy vitan’izany fa mbola manaraka akaiky ny fizotran’ny raharaha hatramin’ny farany izy ireo.

Tsindry telo no mihatra amin’io ala io izay manimba azy tanteraka. Anisan’izany fanaovana tevy ala na fanapahana hazo tsy ankanavaka hanaovana fambolena, fitrandrahana ireo hazo sarobidy sy harena an-kibon’ny tany. Ny lao-bary an-dasy nataon’ny fikambanana no tena nahafantarana izany. Nivoitra tamin’izany ihany koa fa manjaka tanteraka ny kolikoly ka mahazo vahana ireo mpitrandraka tsy ara-dalana. Hatramin’ny herintaona nisian’ny fikambanana, tranga maro no efa nametrahan’izy ireo fitarainana na fanambarana. Anisan’izany izao ny fahatrarana olona nanao tevy ala tao “Brickaville”. “Nandray andraikitra ihany ny teo anivon’ny distrika fa ny nampalahelo dia niharan’ny herisetra ilay filohan’ny VOI, nanambara izany”, hoy Lalaina RANDRIANAVALONA, Mpandrindra ny COCAZ. Ankoatra izany, rarana ny fanaovana arina fandrehitra amin’ny hazo ala kanefa ny tenany mihitsy no nahatratra ambodiomby 130 gony. “Raha nanaraka izany akaiky aho dia nolazaina fa tsy ampy ny taratasy ilaina itoriana ilay olona”.

Ho fanamafisana ny lohahevitra noraisin’ny fikambanana ny “Fampiharana ny lalana amin’ny fitrandrahana, fitaterana, varotra antsokosoko sy ny fanaovana tevy ala”dia nisy ny fihaonana teo amin’ny fitsarana dimy manodidina ny faritra alaotra Mangoro sy ny faritra arovana vaovao niaraka tamin’ny tomponandraikitra voalohany ao amin’ny ministera voakasika. Ny fehin-kevitra nivoaka dia atao sori-dalana arahina fifanaovan-tsonia. Tanjona tamin’ity dinidika, ihany koa ny famaritana mazava tsara ny taratasy ilaina na ny dingana arahina manoloana ny fitarainana ataon’ny fikambanana.

Interview : Lalaina RANDRIANAVALONA

 

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

6 Commentaires

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici