COCAZ : Mitohy ny fanapotehina ny ala raha…

10
311

Ho famahana ny olana eny ifotony momban’ny fitrandrahana ala na harena antsokosoko ao amin’ny Tandavanala vaovao Ankiheniheny Zahamena dia nihaona tamin’ny tribonaly dimy misy any amin’ny faritra Alaotra-Mangoro ny fikambanana COCAZ. Novoamboasina nandritra ny fivoriana ny olana mianjady amin’ny VOI na Vondron’Olona Ifotony izay napetraka ho tomponandraikitra voalohany amin’ny fitandroana ity ala ity. Ny VOI mantsy no manome vaovao momban’ny fitrandrahana ala na harena antsokosoko ao amin’ny Tandavanala vaovao Ankiheniheny Zahamena. Alefa eny amin’ny tomponandraikitry “Administration forestière ” sy ny zandarmaria izay. Ireto farany no manao ny fanadihadiana mifanaraka amin’izay ary rehefa vita izany dia aterina eny anivon’ny Tribonaly ara-potoana. Ny tribonaly indray avy eo no mandinika ny raharaha   ka mamaritra azy ho ara-dalana araka ny fahitana sy ny zava-misy any ifotony.

Matetika anefa tsy mifanaraka amin’izay dingana izay no mitranga. Ny toriana indray no tonga alohan’ny mpitory eny amin’ny Lapan’ny Fitsarana. Manoloana izany, miriaria eny foana ireo mpitrandraka tsy ara-dalana tratran’ny VOI.

Mifantoka amin’io olona io indrindra ny fihaonan’ny roa tonta. Taorian’ny fivoriana, nisy fehin-kevitra dimy nivoaka ka anisan’izany ny hoe: “Tokony ho tonga alohan’ny fotoam-pitsarana ny “PV technique gendarme”sy ny fehin-kevitra avy ao amin’ny “administration forestière”. Nohamafisina ihany koa ireo dina, fitaovana ho entin’ny VOI manasazy ireo tratra ary natao hifanaraka amin’ny lalana misy.

Mijoro ho partie civile ny procureur kanefa tokony ny “Administration Forestière”.Araka ny fanazavan’i Lalaina ANDRIANAVALONA, Mpandrindra ny COCAZ, Raha ny “Administration Forestière” no manantanteraka izany dia lasa mpitory izy no sady mamoaka ilay fehin-kevitra. Tsy isian’ny fifangaroana andraikitra, ny Mpitantana ny ala indray izany no mipetraka eo amin’ny toeran’ny mpitory.

Ankoatra ireo, maro ny fehin-kevitra mifaningotra amin’ny fiarovana ny ala. Hanara-maso akaiky izany ity fikambanana ivondronan’ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana (COCAZ)ity. Misahana ny fitarainana na manambara ireo tranga momban’ny fitrandrahana tsy ara-drariny no tena andraikitry izy ireo, araka ny fanazavana hatrany.

Fitaovana ahafahana mamongotra ny fitrandrahana antsokosoko izany ireo fehin-kevitra navoakan’ny Tribonaly niaraka tamin’ny COCAZ. “Raha mihatra ireo dia hihena ho 25% sisa ny tsindry mipaka amin’ilay faritra arovana vaovao amin’ny taona 2018”.

Interview : Lalaina ANDRIANAVALONA

 

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

10 Commentaires

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici