ALA ATSINANANA : Tandindon-doza vokatry ny fitrandrahana antsokosoko.

11
419

Voasokajy ao anatin’ny  lisitry ny harem-pirenena  iraisam-pirenena tandindon-doza   ireo  valan-java-boahary  ny  ala Atsinanana. Anisan’izany ny faritra arovana Marojejy sy Masoala. Vokatry ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fihazana ireo biby « lemuriens » ary ny fanaovana tevy ala no antony nahatonga izany. Ho fanesorana ity harempirenena manan-danja ity dia nandray fepetra ny UNESCO niaraka tamin’ny Ministeran’ny tontolo iainana ary ireo mpiantsehatra rehetra amin’ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana.

Ny tetikasa ho fanarenana haingana ny ala Antsinanana no nahafahana nanao izany. Ny taona  2014 no nanomboka  ny asa ka ny governemanta norveziana no namatsy vola. Tsy tratra ny tanjona satria ny fepetra takiana vao tafiala ao anatin’ny lisitra tandidomin-doza ny ala Atsinanana. “Na dia eo aza izany, nihena ny fitrandrahana antsokosoko ny ala ary voaentana avokoa ireo mponina  mipetraka amin’iny faritra hiaro ny ala”, hoy Rintsamahefa RABEMANANTSOA, Tompondraikitry ny tetikasa.

Ny zoma lasa teo no nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ny tetikasa. Tsy hijanona hatreo anefa  ny famerenana ny  hasin’ny ala Atsinanana.

Interview: Rintsamahefa RABEMANANTSOA, UNESCO

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

11 Commentaires

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici