GSDM: Vokatry ny fambolena tamin’ireo saha sekoly nandritra ny taom-pianarana 2019- 2020

0
1268

Tsara kokoa ny vokatra tamin’ny fampiasana ny mucuna. Isan-taona dia manao tomban’ezaka ny asa vita nandritra ny taom-pianarana, momba ny tetikasa ny fampidirana ny “agro-écologie” any an-tsekoly ny GSDM. Sekolim-panjakana CEG sy tsy miankina miisa 12 no ampianarana ny “agro-écologie”ao amin’ny faritra Vakinankaratra ary manao fampiharana avy hatrany eny amin’ny saha sekoly ny mpianatra. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny tetikasa, Herinionja Toky fa tsikaritra fa tsara foana ny vokatra aorian’ny rakotra “mucuna”. Manaraka azy ny fampivadiam-boly: mucuna sy katsaka, voanemba sy katsaka. Ho an’ny CEG Hazolava izao dia  telo (03) taonina latsaka ny voka-bary tamin’ny velaran-tany iray (01) ara ary vary sy rakotra kazanus no natao tamin’izany. Telo (03) taonina sy 700 kilao kosa ny voka-bary ho an’ny CEG Ampitatafika. Nahitana voka-bary dimy (05) taonina sy 567 kilao ny saha sekoly tao  amin’ny CEG Ambohimandroso ary efatra (04) taonina isaky ny hektara ny vokatra katsaka tao amin’ny collège privé Aina Vinaninkarena.

Fiantraikan’ny covid-19

Nambaran’ny tomponandraikitry ny seraseran’ny GSDM, Razaka Mireille fa somary sarotsarotra ny fanatanterahana ny asa tamin’ny taom-pianarana lasa teo noho ny valan’aretina covid-19 na dia nanao izay azon’ny atao aza ny GSDM. “Fantatsika fa ampiofanina ireo mpampianatra ary izy ireo indray no mampiofana ny mpianatra ary ireo mpianatra no mampihatra izany amin’ny saha sekoly sy mampita izany any amin’ny ray aman-dreny. Somary tapatapaka izany noho ny fisian’ireny fihibohana ireny ary  azo atao hoe tsy nahitam-bokatra loatra tamin’ny lafiny vokatra fa kosa nisy fiantrakany tany amin’ny ray aman-dreny. Tafapaka tany amin’ny ray aman-dreny ny fampianarana ary nangataka fampiofanana momba famokarana kompôsta, voly rakotra izy ireo ary nezahan’ny GSDM natao izany”, hoy izy. Araka ny fanazavany  hatrany dia tsy feno ny zavatra tafampita tamin’ny mpianatra nandritra taom-pianarana farany teo fa ezahin’ny GSDM enjehina amin’ity taom-pianarana vaovao ity.

Lynda A.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici