GSDM-TFNAC : Nitombo ny isan’ireo mampiasa ny teknikam-pambolena.

0
368

Miantraika hatrany amin’ny fambolena ny vokatry ny  fiova’ny toetr’andro. Soa fa efa misy teknika ahafahana miatrika izany. Anisany mandray an-tanana io teknika io ny GSDM sy ny TFNAC. Tetikasa roa izao no novatsian’ny COMESA izay miantoka ny fifanarahana ara-barotra  iraisan’ny firenena mandrafitra an’i Afrika Atsinanana sy  Atsimo. Ho an’ny faritra afovoany-Andrefan’i Vakinakaratra sy ny Atsimon’i Madagasikara iny dia nisitraka izany tetikasa izany. Nandritra ny 12 volana monja ny tetikasa MANITATRA kanefa nahitam-bokatra tokoa. “Resy lahatra amin’ny fampiasa ny teknikam-pambolena mifanaraka indrindra amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ireo mponina”. Nifanindran-dalana tamin’ity tetikasa ity ihany koa ny tetikasa notontosain’ny TFNAC. Ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teknikam-pambolena maharitra iantrehana ny fiovaovan’ny toetra andro ho an’i Afrika Atsinanana sy Atsimo  no tena niandraketan’ity farany. Noho izany, mifampiankina tokoa ny asan’ny TFNAC sy ny GSDM.

Amin’ny maha tetikasa notohanan’ny COMESA, nambelabelatra ny dingana vita sy ny vokatra azo ny roa tonta nandritra ny fihaonana an-tampon’ny COMESA tamin’ny 24 ka hatramin’ny 19 oktobra lasa teo.

“Na dia tao anatin’ny fotoana fohy aza ny nanatanterahana ny tetikasa dia nahitam-bokatra tokoa ary nihoatra tamin’ny nieritreretina aza satria nitombo ny isan’ireo nampiasa ilay teknika”.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •