GSDM : Mila ampidirina ao anaty politikam-panjakana ny « agroécologie »

0
730

Azo lazaina fa nahomby ny ady sisika na « plaidoyer »  nataon’ny GSDM momba ny fitakiana ny fampidirana sy fanaovana ny « agroécologie » ho laharam-pahamehana mba hampaharitra  ny seha-pamokarana any Alaotra. « Ny agroécologie dia tokony ampidirina anaty politikam-panjakana ary hampiharina anaty paikadim- panjakana ».

Sompitr’i Madagasikara amin’ny resaka vary ny faritra Alaotra Mangoro fa raha tsy misy fenitra sy andraikitra raisina dia loza mitatao satria tsy hamokatra intsony. Nivoitra tamin’ny atrikasa nandritra ny « journées agroécologiques », ny 11sy 12 aogositra 2021 tao Ambatondrazaka, nokarakarain’ny GSDM, matihanina amin’ ny « agroécologie »  ireo olana sedrain’ireo tantsaha ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro. Voatanisa tamin’izany ny tsy fahampiana na tsy fahitana masomboly, ny resaka « divagation animale », tsy maharitra ny tetikasa nefa ny tantsaha mila tohana ara-teknika foana, tsy fahampiana fitaovana, ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro. Manoloana ireo dia nanolotra soso-kevitra avy hatrany ireo solotenam -panjakana sy mpanapa-kevitra tonga tao amin’ny atrikasa. Noresahina tamin’ izany fa manana paikady ny ministeran’ny  fambolena sy ny fiompiana ary jono (MAEP) sy ny faritra  manoloana ireo fitarainan’ny tantsaha ary mampanantena fa hanao laharam-pahamehana izany.

Nisy ny fitsidihana  ireo saha sekoly nanaovana fampiharana ireo teknika « agroécologiques » ary hita tamin’izany fa mavitrika ireo tantsaha ary azo tsapain-tanana ny tombony azon’izy ireo amin’ny fampiasana ny « agroécologie ». Mihatsara hatrany ny tsiron’ny tany, mitombo ny vokatra ary mihena na tsy mampiasa intsony ny akora simika izy ireo satria efa mampiasa ny « compost » isan-karazany. Tena voizina sy aparitaka ny fambolem-bary an-tanety noho ny tsy fahampian’ny tanimbary. Ny voly rakotra, ny fampivadiamboly sy ny fifandimbiasamboly ary ny fampiasana ireo « plantes légumineuses » manatsara ny tany, toy ny « cajanus », ny « mucuna », ny « dollique » ary ny « tephrosia » eny an-tanety no anisan’ireo teknika nampiasaina. Ankoatra ny vary an-tanety dia mamokatra voly avotra koa ireo tantsaha ka karazana legioma , toy ny ovy, concombre, voatabia… no vokarina amin’izany mba ho atao sakafo sy entina hanatsarana ny fari-piainan’ny ankohonana. Nohamafisin’ireo tantsaha, tamin’ny alalan’ny fijoroana vavolombelona nataon’izy ireo, nandritra ny atrikasa, fa « mila maharitra vao tena mahita vokatra amin’ny fampiasana ny « agroecologie ». Rehefa mihatsara ny tany dia mitombo isan-taona ny vokatra ary mahavita taona sady mbola afaka mivarotra. Na dia maina be aza ny tany dia mamokatra foana rehefa mampiasa ny voly rakotra satria mitahiry rano ». Marihina fa tamin’ny alalan’ny tetikasa PAPAM izay vatsian’ny AFD vola no nanantanterahina ity  « journées agroécologiques.

 

Ra-Nirina

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici