FAMPIANARANA NY « AGRO-ÉCOLOGIE » ANY AN-TSEKOLY: Mitantara ireo tombontsoa azony ny mpianatra sy ray aman-dreny

0
1385

Ao anatin’ny fanomanana tanteraka ny fampidirana ny “agro-écologie” ho taranja hianarana eny anivon’ny sekoly manerana Nosy ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny GSDM, fikambanana matihanina amin’ny “agro-écologie”. “Irariana ho an’ny taona 2021 no ampiharina izany kanefa manao zavatra tsy mora”, hoy ny talen’ny DEMC eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena. Na dia eo aza izany dia sekolim-panjakana sy tsy miankina miisa 12 ao Vakinankaratra, kilasy fahaenina sy fahadimy, no efa ampianarana ity fomba fambolena maharitra ity, nanomboka ny taona 2017 vokatry ny tetikasa PAPAM ary mbola notohizan’ny GSDM tamin’ny alalan’ny  tetikasa MANITATRA I sy MANITATRA II. Araka ny fanazavan’ny Tale Mpanatanteraky ny GSDM, Rakotondramanana fa ankizy mahay mifehy ny teknika momba agro-écologie” iatrehana ny fiovan’ny toetr’andro no tanjona amin’ny fampidirana ity fambolena maharitra ity ao anatin’ny fandaharam-pianarana. Nitantara ireo tombontsoa azony tamin’izany ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny nandritra ny atrik’asa tombana ho an’ny taom-pianarana 2019-2020, ny 04 novambra 2020 teto Antsirabe.

Ho lovain-jafy

Nambaran’ny mpianatra iray avy ao amin’ny CEG ao Antanifotsy fa vao noresahany ny fampianarana azony momba ny agro-écologie” ny reniny dia tsy nisalasala fa nanapa-kevitra avy hatrany fa hanao fanandramana. Ny fambolena mucuna, zava-maniry fatao rakotra no nataon-dry zareo tamin’izany. Nambarany fa rehefa novolena vary ilay tany avy natao rakotra dia ambony kokoa ny voka-bary no ilay tany nanaovana fambolena mahazatra. Ho an’ny tovolahy kely iray avy ao amin’ny Lycée privé Aina Vinaninkarena indray dia nilaza izy fa faly satria nahay ny fanaovana ranon-jezika sy kompôsta “Lasa mihena ny fampiasana zezika simika”, hoy izy. Nijoro vavolombelona ihany koa ny ray aman-drenin’ny mpianatra avy ao amin’ny CEG Vinaninkarena fa “tsy misy intsony ny fitaintainana amin’ny fanakaramana olona hiasa ny tany satria tsy miasa tany intsony aorian’ny fambolena zava-maniry fatao rakotra toy ny mucuna”.  Ankoatra izany, nitondra vahaolana ho an’ny ray aman-drenin’ny mpianatra avy ao amin’ny CEG Alakamisy Anativato ny fampianarana ny  zanak’izy ireo ny agro-écologie”. Nambaran’ny solontenan’izy ireo fa tany volkanika ny tany ambolen’izy ireo ary tena mamokatra saingy ny olana dia vato no ao  ambanin’ny tany ka mihintsana any anaty vato nofon-tany, arakaraky fiasàna ny tany miha lany ny nofon-tany . “Tombontsoa ho anay ny fampiasana ny teknika agro-écologie satria tsy mila miasa ny tany intsony izahay”. Ankoatra izany dia nilaza ny i Heriniaina Maurice Harison, ray, manan-janaka ao amin’ny CEG Antokofoana Tsaramasoandro fa rehefa nampihatra ny fahaizana nampitain’ny zanany izy dia “ny vary an-tanety ohatra dia raha nampiakatra izahay taloha dia dimy kitapo. Rehefa nampiasa ilay voly rakotra dia efa ho valo kitapo, sivy kitapo. Tany mirefy efatra (04) ara no nambolena izany”. Nanafatra izy fa manampy ny tantsaha amin’ny fikojakojana ny tany lasa ho lovain-jafy ny “agro-écologie”.

Lynda A.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici