BNGRC: manatanteraka fiofanana mikasika ny “logistique”.

9
166

Ho fanamafisana ny paika ady iatrehana ny loza voajanahary amin’izao vanim-potoana ny orana izao, manatanteraka fiofanana mikasika ny “logistique” na ny fikirakirana ireo fitaovana na ny ao amin’ny trano fitehirizana na fiara ny “corps de protection civile” avy eny Ivato sy ny avy ao amin’ny BNGRC. Miisa 20 izy ireo no manatrika ny fiofanana ary dimy andro ny faharetany.

Tanjona amin’izany ny fampitomboana ny fahaizana manao an’izy ireo amin’ny fikirakirana ny “logistique” eto amintsika. “Iriana fa ny fisian’ireo mpiantsehatra ireo, afaka hampihena ny tahan’ny fahasahiranana sy ny fahavoazana mitranga eny anivon’ny fiaraha-monina”, hoy sekretera mpanatanteraky ny BNGRC, Thierry VENTY.

“Ny PAM no mampiofana azy ireo noho ny fananany traikefa amin’ity sehatra iray ity”, araka ny fanazavany hatrany.

Interview : Thierry VENTY

 

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •