AGROBUSINESS: Tantsaha mampiasa ny tany najariany, ho foana ny adi-tany.

11
258

Miteraka adi-hevitra eny anivon’ny fiarahamonina foana ny resaka fananan-tany fa indrindra eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Betsaka rahateo ny orinasa mampiasa vola eto amintsika amin’ny alalan’ny fampiasana velaran-tany midadasika eo amin’ny sehatry ny fambolena.  Anisan’ny miteraka  adi-tany  izany satria maro amin’ireny tany ireny no an-taonany maro ireo tantsaha no nanajary azy. Manana ny rariny ihany koa  ireo orinasa raha ampitahaina amin’ny  lalana. Mahamaika amin’izao fotoana izao anefa ny fampiroboroboana ny  fanjarian-tsakafo.  Manoloana izany, nanatanteraka  fanadihadiana ny teo anivon’ny “Observatoire du Foncier”,ny  FAO ary ny  CIRAD  mba itadiavana vahaolana maharitra.

Niompana tamin’ny fampitahana ny  fampiasam-bola amin’ny velaran-tany midadasika sy ny fambolena ifanarahan’ny orinasa  sy ny tantsaha  na  ”Agriculture contractuelle”.  Nivoitra tamin’izany fa mahazo tombony kokoa raha ny tantsaha  ihany no mamboly eo amin’ny taniny fa ny orinasa te iara-hiasa aminy kosa no manampy azy arakaraka ny fifanarahana toy fanampiana ara-bola, fanomezana traikefa sy teknika  azy amin’ny famokarana… mandry ivohan’ny vato ny tantsaha amin’izay fotoana izay satria  io orinasa io ihany no handray mivantana ireo vokatra.

Araka ny fanazavana,  fitaovana  ahafahan’ny mpiantsehatra  rehetra  ampiroboroboana ny fambolena eny amin’ny tontolo ambanivohitra ity voka-pikarohana ity.

Marihina fa notanterahina  omaly teny amin’ny DLC Anosy  ny fampahafantarana ity farany.

Interview: Sitraka RANDRIANJATOVONARIVO

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •